სამომხმარებლო შეთანხმება (მომსახურების წესები და პირობები)

ბოლოს განახლდა: 23.02.2023

მოგესალმებით კომპანია „დრესაპ ჯგუფი“-ის (შპს. 'თრეიდლაინ' - ი, ს/ნ 203827449) ვებ გვერდზე. გთხოვთ, ყურადღებით გაეცნოთ წინამდებარე შეთანხმების პირობებს. ვებ-გვერდის www.dressup.ge - ს ნებისმიერი მომსახურებით სარგებლობისას, თქვენ თანხმობას აცხადებთ ჩვენი მომსახურების პირობებზე.

ჩვენი ბიზნესი და საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობა მუდმივად იცვლება, ამიტომ ამ სამომხმარებლო შეთანხმებაში შეიძლება შევიდეს ცვლილებები, რის შესახებაც ჩვენ შევეცდებით მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მომხმარებლებს, თუმცა ეს ჩვენი ვალდებულება არ არის, ამიტომ გთხოვთ პერიოდაულად შეამოწმოთ ჩვენი ინტერნეტ მაღაზიის მოხმარების წესები. ონლაინ შესყიდვის დროს უახლოესი ვერსიის გაცნობა თქვენი პასუხისმგებლობაა. შეთანხმების თავში მოცემული იქნება შეთანხმების ბოლო განახლების თარიღი.

ყველა ქვემოთხსენებული პირობა არეგულირებს თქვენს მიერ ვებ-გვერდითა და ჩვენი მომსახურებით სარგებლობას.


ჩვენი მომსახურება 

Dressup.ge არის ონლაინ მაღაზია, რომელიც შესაძლებლობას აძლევს მომხმარებელს ამავე  ვებ გვერდის  www.dressup.ge  საშუალებით შეიძინოს  წარმოდგენილი  პროდუქცია   და მიიღოს მომსახურება.

Dressup.ge - ის ელექტრონულ მაღაზიასთან ერთად ფუნქციონირებს რეალური მაღაზიები, სადაც მომხმარებელს ადგილზე შეუძლია შეიძინოს dressup.ge - ის ელექტრონულ საწყობში არსებული პროდუქცია.

აქედან გამომდინარე ვაჭრობა მიმდინარეობს კონკურენტულ გარემოში. თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტი, რომელიც თქვენს სამომხმარებლო კალათში აღმოჩნდება, შესყიდვის ოპერაციის განხორციელებამდე არ  იქნება დაზღვეული იმ რისკისგან, რომ  ვებ გვერდზე  სხვა დარეგისტრირებული ან/და მაღაზიაში ადგილზე მისული მომხმარებელი არ დაგასწრებთ და არ შეიძენს ამავე ნივთს dressup.ge - იდან, ამიტომ გირჩევთ დროულად განახორციელოთ შესყიდვის ოპერაცია.

Dressup.ge  არ იღებს პასუხისმგებლობას იმაზე, რომ თქვენ, როგორც ვებ გვერდის მომხმარებელმა, ვერ შეიძინეთ სასურველი პროდუქტი მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროდუქტი თქვენ შეძენის მომენტამდე,  გადახდის ოპერაციის განხორციელებამდე იხილეთ dressup.ge - ის ვებ გვერდზე ან დაარეზერვეთ ის თქვენს ელექტრონულ ჩანთაში.

იმ შემთხვევაში, თუ სისტემამ უარი გითხრათ ტრანზაქციის განხორციელებაზე და მოგაწოდათ ინფორმაცია თქვენს მიერ შერჩეული პროდუქტის არ არსებობასთან დაკავშირებით, თქვენ აცხადებთ თანხმობას, რომ მიიღოთ ეს ინფორმაცია არსებული შეთანხმების შესაბამისად. 

იმ შემთხვევაში, თუ ვებ გვერდზე განთავსებული პროდუქცი მოცემულია არასწორი ფასით ან ინფორმაციით, რაც გამოწვეულია სისტემური შეცდომით, კომპანიას უფლება აქვს ამ შემთხვევაში უარი თქვას შეკვეთაზე ან შეაჩეროს შეკვეთა. ეს უფლება ძალაშია მაშინაც, როცა გადახდა უკვე განხორციელებულია.

მომხმარებლის მხრიდან ინფორმაციის  შევსება საჭიროა  პროდუქციის შეძენისათვის და შენაძენის მიწოდებისათვის. ასევე,  მომხმარებლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისათვის, მომხარებლის საგადახდო ბარათების უნებართვო გამოყენების რისკების მინიმალიზებისთვის და შემძენი პირის იდენტიფიცირებისათის.

სავალდებულო ველების შევსება აუცილებელია რადგან მოხდეს ნივთის ტრანსპორტირება საქართელოს კანონმდებლობის შესაბამისად. კერძოდ, სასაქონლო ზედნადების გასააქტიურებლად.  

მომხმარებელი უფლებამოსილია მიიღოს ინფორმაცია მის შესახებ დამუშავებულ მონაცემთა თაობაზე, მოითხოვოს მათი გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა და განადგურება. 


თქვენი  ანგარიში და  პროფილი 

Dressup.ge - ის ვებ-გვერდზე ავტორიზაცია და მისი მომსახურებით სარგებლობა თქვენი ანგარიშის მეშვეობით არ არის ნებადართული ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირისათვის.

თქვენ ხართ პასუხისმგებელი მსგავსი უნებართვო სარგებლობის აღკვეთაზე. თუ სხვა თქვენს მიერ არაუფლებამოსილი პირი შევა ჩვენს ვებ-გვერდზე და ისარგებლებს მომსახურებით იმ dressup.ge - ის ანგარიშის მეშვეობით, რომელიც შექმნილია თქვენს სახელზე, ჩვენ დავეყრდნობით ამ dressup.ge - ის ანგარიშს და ვივარაუდებთ, რომ ვებ-გვერდზე შეხვედით თქვენ.

მხოლოდ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი ვებ-გვერდზე ნებისმიერი და ყველა შესვლისათვის ან მომსახურებით სარგებლობისათვის, რომელიც განხორციელდება სხვა პირთა მიერ თქვენი dressup.ge - ს ანგარიშის გამოყენებით.

უსაფრთხოების მიზნით, გთხოვთ, დაუყოვნებლივ შეგვატყობინოთ, თუ გაიგებთ, რომ თქვენი dressup.ge - ის ანგარიშის გამოყენება ხორციელდება თქვენი ნებართვის გარეშე.


ანგარიშსწორება

ხელმისაწვდომი გადახდის საშუალებები

Dressup.ge - ზე ანგარიშსწორება შესაძლებელია ნებისმიერი ბანკის Visa, Mastercard, და Amex ბარათის მეშვეობით. შესყიდვა დამატებით შესაძლებელია საქართველოს ბანკის და სფეის ბანკის ონლაინ განვადების გამოყენებით და ასევე ერთგული და პლიუს ქულებით.

იხილეთ ბარათის მონაცემების შევსებით ინსტრუქცია: ლინკი


როდის შეგიძლიათ შეიძინოთ პროდუქცია ონლაინ მაღაზიაზე

საიტიდან პროდუქციის გამოწერა შესაძლებელია კვირის ნებისმიერ დღეს, მათშორის დღესასწაულებზე*, 24 საათის განმავლობაში. 


როგორ შეიძინოთ პროდუქცია ჩვენს ონლაინ მაღაზიაზე

საიტიდან პროდუქტის საყიდლად საჭიროა მიუთითოთ თქვენი პირადი მონაცემები და მისამართი ჩვენს საიტზე. შესყიდვის გაკეთებისას, საჭიროა პირადი საიდენტიფიკაციო ნომრის(პასპორტის ნომერი სხვა ქვეყნის მოქალაქეების შემთხვევაში) მითითება, რომ თქვენი შეკვეთის გამოგზავნისას მოხდეს ტრანსპორტირების ზედნადების ატვირთვა. ბარათის გადახდის შემთხვევაში მონაცემები უნდა შეიყვანოთ ბანკის გვერდზე რომელზეც გადახვალთ ონლაინ ჩანთიდან. იხილეთ ბარათის მონაცემების შევსების ინსტრუქცია: ლინკი

 


 ტრანსპორტირება

ტრანსპორტირების არეალი

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიტანა ხდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, სოფლების ჩათვლით. მიტანის სერვისს ახორციელებს კომპნია TNT. შეკვეთის ჩაბარება ხდება შეკვეთაზე მითითებულ მისამართზე.


ტრანსპორტირების ფასი

ამ ეტაპზე, აქციის ფარგლებში, ნებისმიერი პროდუქტის მიტანა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე უფასოა!


ონლაინ შეძენილი პროდუქტის ტრანსპორტირება

ტრანსპორტირების არეალი

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის მიტანა ხდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, სოფლების ჩათვლით. მიტანის სერვისს ახორციელებს შპს "საინფორმაციო კომუნიკაციის სისტემები"(FedEx Georgia**). შეკვეთის ჩაბარება ხდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე.


ტრანსპორტირების ფასი

ამ ეტაპზე, აქციის ფარგლებში, ნებისმიერი პროდუქტის მიტანა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე უფასოა!


ტრანსპორტირების სისწრაფე1

მოცემული ტრანსპორტირების ვადები სავარაუდოა და დამოკიდებულია მომხმარებლის მისამართზე და შეკვეთის გაკეთების დროზე (საიტზე შეკვეთების მიღება ხდება: 24სთ/7დღე).

თბილისი

13:00 საათამდე გაკეთებული შეკვეთები თბილისში ჩაბარდება შემდეგ სამუშაო დღეს. შეკვეთის ჩაბარება ხდება, სამუშაო დღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) 10:00 საათიდან 19:00 საათამდე. შაბათობით თბილისში პროდუქცია არ ბარდება. 

მაგალითად:

 • სამშაბათს 13:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია მოგივათ ოთხშაბათს.
 • პარასკვეს 13:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია მოგივათ ორშაბათს, რადგან გზავნილები თბილისში არ ბარდება შაბათ-კვირას. 
რეგიონები

რეგიონებში, მისამართიდან და შეკვეთის გაკეთების დროიდან გამომდინარე, პროდუქტის მოტანას შეიძლება დაჭირდეს 2-3 დღე2. შეკვეთის ჩაბარება ხდება, სამუშაო დღეებში (ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით) 10:00 საათიდან 19:00 საათამდე და შაბათობით 15:00 საათამდე.

II ზონის დასახლებებში პროდუქცია მოგივათ 2 დღეში.

III და IV ზონის დასახლებებში პროდუქცია მოგივათ 3 დღეში.

მაგალითად:

 • II ზონა - სამშაბათს 13:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია მოგივათ მაქსიმუმ ხუთშაბათს.
 • III და IV ზონა - სამშაბათს 13:00 საათამდე შეძენილი პროდუქცია მოგივათ მაქსიმუმ პარასკევს.

სოფლები იგულისხმება იგივე ზონაში რომელშიც არის შესაბამისი მუნიციპალიტეტი/რაიონის ცენტრი.


გზავნილისთვის თვალის მიდევნება

Dressup.ge - ზე შესყიდვის განხორციელების შემდგომ, მას შემდეგ რაც ჩვენ მივაწოდებთ სატრანსპორტო კომპანიას თქვენს შენაძენს, თქვენ პროფილში მითითებულ ელ-ფოსტის მისამართზე მოგივათ იმეილი გზავნილის ნომრით. ამ ნომრით თქვენ სატრანსპორტოს საიტზე(ლინკიშეძლებთ თქვენი გზავნილის სტატუსის შემოწმებას. ამ ნომრითვე შეგიძლიათ გაარკვიოთ თქვენი გზავნილის სტატუსი სატრანსპორტო კომპანიის ცხელ ხაზზე დარეკვით.

დამატებითი შენიშვნები:
1 სახელმწიფო დასვენებების დღეებში პროდუქციის ჩაბარება არ ხდება, შესაბამისად, თუ თქვენ პროდუქცია ამ პერიოდში შეიძინეთ, პროდუქციის მოტანა დასვენების პერიოდით გადაიდება.
2  მაქსიმუმ 5 დღე განსაკუთრებულ შემთხვევებში (მაგ. უამინდობა). 
*გთხოვთ გაითვალისწინეთ, აქციის პერიოდში განხორციელებული შეკვეთების ჩაბარებას შეიძლება დააგვიანდეს 2-3 სამუშაო დღით!
**შპს „საინფორმაციო კომუნიკაციების სისტემები“ FedEx - ის ლიცენზირებული წარმომადგენლობა საერთაშორისო გზავნილების მიმართულებით.

პროდუქტის დაკარგვის ან დაზიანების რისკი

Dressup.ge ინტერნეტ მაღაზიით პროდუქციის შეძენისას თქვენ ირჩევთ გადამზიდავ კომპანიას, რომელიც ახდენს თქვენი შეკვეთის ტრანსპორტირებას მითითებულ მისამართზე, dressup.ge - ს პასუხისმგებლობა მთავრდება პროდუქციის სატრანსპორტო კომპანიაზე გადაცემისას და ეს პასუხისმგებლობა გადადის გადამზიდავ კომპანიაზე.


ონლაინ მაღაზიაში შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება/გადაცვლა

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის გადაცვლა

 1. პროდუქტის გადასაცვლელად უნდა გამოგვიგზავნოთ პროდუქტი ნებისმიერი საკურიერო კომპანიით. 
  1. თბილისი, ლვოვის ქ. #14, 0160
 2. პროდუქტის გადაცვლის მოსათხოვად გთხოვთ გადადით თქვენი პროფილიდან "შეკვეთის ისტორია და დეტალები" შემდეგ კი შეკვეთის გასწვრივ დააკლიკეთ "დეტალებს".
 3. პროდუქტის გადაცვლა შესაძლებელია საიტზე არსებულ ნებისმიერ სხვა მოდელზე. *
 4. პროდუქციის გაცვლა შესაძლებელია მისი ადგილზე მიღების დღიდან 14 დღის განმავლობაში(პირველ დღედ ითვლება ჩაბარების დღის შემდგომი დღე).
 5. გაცვლა შესაძლებელია იმ შემთხვევაშითუ პროდუქციას აქვს შენარჩუნებული სარეალიზაციო იერსახეარის იდეალურ მდგომარეობაში და მასზე დატანილი ქარხნული იარლიყი არ არის დაზიანებული ან მოხსნილი/დაკარგული.
 6. ჰიგიენიდან გამომდინარე კოლგოტკების, წინდების, თმის სამაგრის, საყურის, საცურაო კოსტუმის, თეთრეულის, თეთრეულის აქსესუარების, საცვლებისა და ფეხსაცმლის მოვლის საშუალებების გაცვლა არ არის შესაძლებელი!
 7. შეძენილი პროდუქციის გადაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ.

ონლაინ შეძენილი პროდუქტის დაბრუნება

 1. პროდუქტის დაბრუნება შეიძლება ნებისმიერი საკურიერო კომპანიით.
  1. თბილისი, ლვოვის ქ. #14, 0160
 2. პროდუქტის დასაბრუნებლად გთხოვთ გადადით თქვენი პროფილიდან "შეკვეთის ისტორია და დეტალები" შემდეგ კი შეკვეთის გასწვრივ დააკლიკეთ "დეტალებს".
 3. პროდუქციის დაბრუნება შესაძლებელია მისი მიღების დღიდან 14 დღის განმავლობაში(პირველ დღედ ითვლება ჩაბარების დღის შემდგომი დღე).
 4. დაბრუნება შესაძლებელია იმ შემთხვევაშითუ პროდუქციას აქვს შენარჩუნებული სარეალიზაციო იერსახეარის იდეალურ მდგომარეობაში და მასზე დატანილი ქარხნული იარლიყი არ არის დაზიანებული ან მოხსნილი/დაკარგული.
 5. ჰიგიენიდან გამომდინარე კოლგოტკების, წინდების, თმის სამაგრის, საყურის, საცურაო კოსტუმის, თეთრეულის, თეთრეულის აქსესუარების, საცვლებისა და ფეხსაცმლის მოვლის საშუალებების დაბრუნება არ არის შესაძლებელი!
 6. თანხა დაგიბრუნდებათ 2-დან 5 სამუშაო დღემდე შუალედში იმ ანგარიშზე საიდანაც მოხდა ფულის ჩარიცხვა. თანხის დაბრუნება მოხდება მას შემდეგ რაც დაბრუნებულ პროდუქტს მივიღებთ ადგილზე და ის დააკმაყოფილებს ზემოთხსენებულ მოთხოვნებს. 

 

 

პროდუქტი დაემატა სურვილების სიას